NA SPRZEDAŻ   FOR SALE

NA SPRZEDAŻ

FOR SALE

ZABYTEK = ULGA PODATKOWA

+ulga podatkowa do 500 000 zł przy zakupie do końca 2022 r.

+ odliczenie od dochodu 50% poniesionych kosztów
(remont, prace konserwatorskie, etc.)

Obiektem wystawionym na sprzedaż jest zabytkowy budynek usytuowany w Obornikach Śląskich, przy ul. Parkowej 16.

Budynek powstawał etapami na przełomie XIX i XX wieku jako główny budynek byłego uzdrowiska Bad Obernigk.

Budynek, zwany willą „Stare Miasto”, wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod numerem 553/1-5/A05, na mocy Decyzji z dnia 17.11.2005 roku, a jego powierzchnia użytkowa to 1600 m2.
Jest on posadowiony na działce o pow. 2270 m2.

The object put up for sale is a historic building located in Oborniki Śląskie, at ul. Parkowa 16.

The building was built in stages in the late nineteenth and early 20th century, as the main building of the former spa town of Bad Obernigk.

The building called the “Old Town” villa is entered into the Register of Historic Monuments of Lower Silesia under number 553/1-5/A05, pursuant to the Decision of 17 November 2005. Usable area: 1600 m2. The building sits on a plot with the area of 2270 m2.

Obiektem wystawionym na sprzedaż jest zabytkowy budynek usytuowany w Obornikach Śląskich, przy ul. Parkowej 16.

Budynek powstawał etapami na przełomie XIX i XX wieku jako główny budynek byłego uzdrowiska Bad Obernigk.

Budynek, zwany willą „Stare Miasto”, wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod numerem 553/1-5/A05, na mocy Decyzji z dnia 17.11.2005 roku, a jego powierzchnia użytkowa to 1600 m2.
Jest on posadowiony na działce o pow. 2270 m2.

The object put up for sale is a historic building located in Oborniki Śląskie, at ul. Parkowa 16.

The building was built in stages in the late nineteenth and early 20th century, as the main building of the former spa town of Bad Obernigk.

The building called the “Old Town” villa is entered into the Register of Historic Monuments of Lower Silesia under number 553/1-5/A05, pursuant to the Decision of 17 November 2005. Usable area: 1600 m2. The building sits on a plot with the area of 2270 m2.

OPIS

Budynek składa się z trzech segmentów, w dwóch zaprojektowano 32 pokoje hotelowe, restaurację, w środkowym zlokalizowana jest sala bankietowa o pow. 240 m2. Obiekt został zaprojektowany specjalnie pod usługi hotelarskie, dom spokojnej starości lub dom weselny. Inwestycja w trakcie remontu, posiada aktualne pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym oraz dostęp do mediów.

Budynek położony jest w obrębie pasma gór Kocich, masywu góry Grzybek, na obszarze zabytkowego parku zdrojowego, pełnego malowniczych tras spacerowych i punktów widokowych w najstarszej jego części. Jest przykładem klasycznej XIX wiecznej architektury sanatoryjnej, z charakterystycznymi elementami drewnianego wystroju (tarasy, stolarka).

DESCRIPTION

The building consists of three segments, two designed to house 32 hotel rooms and a restaurant. The central segment is a banquet hall with an area of 240 m2. The property has been designed specifically to offer hotel, nursing home or wedding hall services. The investment is under renovation, has a valid building permit with the construction plan and has access to the utilities.

The building is situated in the historic spa park, with picturesque walking trails and viewpoints in its oldest part. The park itself is located on the Grzybek mountain, which is part of the Trzebnickie hills, also known as Cat Mountains. The building is a classic example of the nineteenth-century spa architecture with characteristic wooden decorations (terraces, carpentry). communication

OKOLICA

Oborniki Śląskie już w XIX wieku zasłynęły swoim specyficznym mikroklimatem, co uczyniło z nich popularne miejsce odpoczynku dla mieszkańców Wrocławia. Odkrycie wód mineralnych na terenie parku zdrojowego przyspieszyło rozwój i sprawiło, że Oborniki stały się miejscowością o charakterze sanatoryjnym. Tradycja ta kontynuowana była również po II Wojnie Światowej.
Dziś, miasto przeżywa ponowny okres rozkwitu – jest celem wycieczek i miejscem osiedlania się mieszkańców Wrocławia, pragnących skorzystać z dobrodziejstw tutejszego mikroklimatu. W tym kontekście, Oborniki Śląskie stają się jeszcze doskonałym miejscem do inwestycji, takich jak usługi pensjonatowe, rehabilitacyjne czy kompleksowej odnowy biologicznej. Dodatkowym atutem jest nieodległy, bogaty w zabytki i obfitujący w różnorodną ofertę kulturalną, Wrocław

LOCATION

Since the nineteenth century, Oborniki Śląskie has been famous for their special microclimate, which made it a popular place of leisure for the inhabitants of Wrocław. The discovery of mineral waters in the spa park had accelerated the development and made Oborniki a spa town. This tradition was continued also after the World War 2.
Today, the city is experiencing a boom again – is a more and more common excursion destination and place where the residents of Wrocław settle down in hope of benefiting from the local microclimate. In this context, the city of Oborniki Śląskie becomes an even better location for investment such as pensions, rehabilitation and complex wellness centres. The proximity to Wrocław, with its historical buildings and cultural offer, is another advantage.

WYKONANE PRACE

Dotychczas zostały przeprowadzone remonty i przebudowy trzech dachów (odbudowa z powiększeniem części użytkowej poddaszy). Wykonano także szereg prac ogólnobudowlanych wzmacniających konstrukcję budowli (podciągi stalowe, zastrzyki betonowe).

Zrealizowano również konieczne prace wyburzeniowe i przystosowawcze do prowadzenia dalszego remontu.

Do budynku doprowadzone są wszelkie niezbędne media.

Dodatkowo obok posesji znajduje się duży parking, który może pomieści samochody jak i autokary.

WORKS DONE

So far, three roofs have been renovated and reconstructed (reconstruction with the enlargement of the usable part of the attic). A number of general construction works were also carried out to strengthen the structure of the building (steel beams, concrete injections).

The necessary demolition and adaptation works were also carried to facilitate further renovation.

All necessary utilities have been supplied to the building.

In addition, there is a large parking lot next to the property, which can accommodate cars and buses.

KOMUNIKACJA

Odległość miasta Oborniki Śląskie od centrum Wrocławia wynosi około 26 km. Miasto położone jest przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 342 na kierunku północ-południe (Wrocław-Skokowa) oraz nr 340 na kierunku wschód-zachód (Trzebnica-Wołów). Odległość od najbliższej drogi krajowej nr 5 (Wrocław-Poznań), będącej jednocześnie trasą europejską E261 kat. B, wynosi ok. 10 km (zjazd w Trzebnicy), a od najbliższej autostrady A8 (Autostradowej Obwodnicy Wrocławia) – ok. 20 km. Dogodne połączenie (poprzez AOW) z autostradą A4 (Berlin-Wrocław-Krajów-Lwów-Kijów) znajduje się w odległości ok. 30 km. Położenie miasta  w drogowym układzie komunikacyjnym regionu  należy uznać za bardzo korzystne. Przez miasto przebiega  modernizowana linia kolejowa relacji Wrocław-Poznań, a  dworzec kolejowy został niedawno wyremontowany.  Dopełnieniem tego jest budowa łącznika drogowego  wiodącego od autostrady A4 poprzez Środę Śląską, Brzeg Dolny do Żmigrodu.

COMMUNICATION

The distance from Oborniki Śląskie to the centre of Wrocław is about 26 km. The city is located at the intersection of regional roads: road 342 (Wrocław- Skokowa, direction north-south) and road 340 (Trzebnica-Wołów, direction east-west). The nearest national road No. 5 (Poznań-Wrocław), which is also a Class-B European route E261, is about 10 km away (Trzebnica exit), and the nearest A8 motorway (Wrocław Ring Road) is approx. 20 km away – exit to the regional road 342. A convenient connection (through the WWR) with the A4 motorway (Berlin-Wrocław-Krakow- L’viv-Kyiv) is approx. 30 km away. The town’s location within the regional road communication system should be considered very good. Also, the upgraded railway line between Wrocław and Poznań runs through the city, and the railway station has been recently renovated.
The construction of the connector road leading from the A4 motorway through Środa Śląska, Brzeg Dolny to Żmigród complements the city’s beneficial location.

KONTAKT

CONTACT

KONTAKT

CONTACT

Frost International Real Estate

Magdalena Mróz, Real Estate Broker/Owner

+ 48 784 214 312

mroz@frostinternationalre.pl

https://frostinternationalre.pl